Oblast podpory - sociální podnikání

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 25. 10. 2014

Místní akční skupina  Hradecký venkov bude v následujícím programovacím období podporovat INVESTIČNÍ projekty na vybudování nových nebo rekonstrukci starších objektů, které budou sloužit sociálnímu podnikání. Oprávněnými žadateli budou nejen podnikatelé, ale i obce nebo neziskové organizace.

O tom, co je to sociální ekonomika a sociální podnikání více v naší příloze ve formátu .pdf.