Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 07. 07. 2015

Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále „EFRR“) se podílejí na spolufinancování z veřejných zdrojů s  maximální mírou podpory ve výši 85 %. Na financování projektů se kromě cizích zdrojů podílejí příjemci, a to v rozsahu podle Pravidel spolufinancování Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1436290527_sb_mira-spolufinancovani-u-jednotlivych-aktivit-sc-irop-dle-typu-prijemce-12-06-2015.pdf

 

Sem vložte příslušný text včetně HTML syntaxe nebo v případě nevyužití této části vše vymažte - tedy včetně tohoto textu!