Seznam speciálních zemědělských strojů k Fichi č. 9 - PRV

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Program rozvoje venkova - PRV, Vydáno dne: 18. 09. 2015

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace pro operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1442567461_sb_seznamstroj.pdf