Informační leták PRV - fiche, příklady projektových záměrů, finanční plán a plán výzev po schválení orgány MAS dne 11.2.2016

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Program rozvoje venkova - PRV, Vydáno dne: 24. 02. 2016

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1456326249_sb_prv_fiche_financniplan_planvyzev_web.pdf