Přílohy k dokladování šablon

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Animace - propagační a animační aktivity MAS, Vydáno dne: 10. 01. 2017

Výběr nejdůležitějších informací z přílohy Dokladování výstupů a indikátorů:


Zpráva o realizaci projektu (ZoR projektu) a výstupy se dokládají pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+. Poštou se nic nezasílá.

- výši úvazku a název pracovní pozice;
- pracovní náplň;
- registrační číslo a název projektu.

Výše platového ohodnocení není předmětem kontroly.

- registrační číslo a název projektu;
- pracovní náplň/předmět smlouvy.

V případě DPČ/DPP není předmětem kontroly výše úvazku supervizora.

Dále MŠMT nabízí zástupcům MAS možnost účasti na seminářích pro žadatele (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I), které jsou určeny pro mateřské a základní školy nacházejících se na území nepokrytých činností místních akčních skupin. Na těchto informačních seminářích nebude s největší pravděpodobností naplněna jejich kapacita, a tak v případě zájmu je možná účast jednoho zástupce z každé místní akční skupiny v daném kraji.

Podrobné informace  a přílohy ke stažení:

nsmascr.cz/sablony-dotazy/