3 výzva IROP Vzdělávání

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Integrovaný regionální operační program - IROP, Vydáno dne: 28. 11. 2017

Dne 1. 12. 2017 byla vyhlášena výzva z Regionálního integrovaného operačního programu.

Aktivita Infrastruktura předškolního vzdělávání
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o
děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura základních škol
- Stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na
trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné
obory).
- Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol.
- Zvýšení kapacit škol ve vazbě na území se sociálně vyloučenou lokalitou, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
- Stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě budoucí uplatnění na trhu práce v
klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Dokumenty ke stažení zde:

mashradeckyvenkov.cz/download_irop.php

Výzva bude ukončena dne 15.3.2018