Avízo výzvy - Operační program životní prostředí

Autor: <>, Téma: Operační program Životní prostředí, Vydáno dne: 10. 09. 2018

Místní akční skupina Hradecký venkov připravila avízo výzvy k podávání projektů z Opračního programu životní prostředí.

Více informací a příloh:

www.mashradeckyvenkov.cz/download_opzp.php