Pozvánka na seminář pro žadatele z Programu rozvoje venkova

Autor: <>, Téma: Program rozvoje venkova - PRV, Vydáno dne: 21. 11. 2018

Žadatele z PRV zveme na informační seminář k výzvě.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1542791333_sb_pozvankaseminar.pdf