Seminář pro žadatele k výzvě z Operačního programu životní prostředí

Autor: <>, Téma: Operační program Životní prostředí, Vydáno dne: 27. 11. 2018

Místní akční skupina MAS Hradecký venkov připravuje vyhlášení výzvy na zeleň v obcích. Zájemce zveme na informační seminář.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1543315658_sb_pozvnkanaseminop%8Ep.pdf