IROP 1. Výzva – Bezpečnost dopravy

Autor: Iva Horníková <(at)>, Téma: Realizované projekty našich žadatelů, Vydáno dne: 10. 02. 2019

Zkrácený název projektu: Libčany-chodník podél silnice III/32317

Žadatel: Obec Libčany

Anotace projektu:
Předmětem projektu byla výstavba 360m chodníku po pravé straně stávající silnice III/32317 v obci Libčany. Nově vybudovaná pěší komunikace svedla v celé své délce pěší dopravu z komunikace III.třídy a tím zvýšila bezpečnost chodců a silničního provozu v obci. Vznikla tak ucelená trasa spojující část obce Libčany s centrem obce, kde se nachází základní a mateřská škola, školní jídelna, obecní knihovna, požární zbrojnice, obecní úřad, pošta a další občanská vybavenost.

Libčany před realizací
Libčany po realizaci