| 0-15 | 15-30 | 30-34 |

Zpravodaj MAS Hradecký venkov

Vážení čtenáři,

připravili jsme pro Vás 3. číslo zpravodaje o činnosti Místní akční skupiny Hradecký venkov.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1481314582_sb_zpravodaj_mas_hv_2016_3_web.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 13. 12. 2016 | 177 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Povinná publicita pro ZŠ a MŠ

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1476361591_sb_op_vvv_pravidla_publicity_zjednodusenych_projektu.pdf

V odkaze naleznete informace o základních povinnostech příjemců zjednodušených projektů v oblasti publicity.
Plakát velikosti A3 je možné vygenerovat zde: https://publicita.dotaceeu.cz/
Název projektu musí být totožný s názvem v projektové dokumentaci/smlouvě!
| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 13. 10. 2016 | 206 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Přílohy k realizaci projektu šablony

PŘÍLOHY KE ZPRÁVÁM O REALIZACI PROJEKTU
na webových stránkách MŠMT byly zveřejněny přílohy ke zprávám o realizaci projektu v rámci šablon. Tyto dokumenty Vám přikládáme do přílohy. Věnujte prosím pozornost informační příloze Dokladování výstupů a indikátorů, z níž jsou vybrány ty nejdůležitější informace:

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1475174542_sb_plohykezprvmorealizaci.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 29. 09. 2016 | 223 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výklad Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k problematice pracovněprávních vztahů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jakožto Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „ŘO OP VVV“) vydává v souladu se zněním dopisu náměstka pro řízení sekce vzdělávání, pana Mgr. Václava Pícla, ze dne 10. června 2016, č. j.: MSMT-20226/2016-1, a názorem sekce legislativy a strategie, výklad k problematice uzavírání pracovněprávních vztahů fyzickou osobou, která je zároveň statutárním orgánem příslušné právnické osoby a zaměstnancem, se kterým má být tento vztah uzavřen. Stanovisko zaslané pod č.j: MŠMT-20226/2016-1 je přiloženo k tomuto výkladu.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1474535761_sb_vklad-smlouva_editel_editel_final.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 22. 09. 2016 | 186 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Informujeme Vás, že Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  vyhlásil 23. června 2016 výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.  Text výzvy včetně příloh naleznete na adrese http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

Na červenec pro Vás Místní akční skupina  Hradecký venkov, o.p.s. připravuje seminář zaměřený na zpracování vlastní žádosti o dotaci. Na semináři bude možno konzultovat podrobnosti žádostí, kombinace šablon, čerpání nákladů apod. Opětovně připomínáme, že pro podání žádosti o dotaci by měla škola být přihlášena do systému MS2014+ a statutární zástupce školy musí mít zřízen elektronický kvalifikovaný postup.

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 24. 06. 2016 | 283 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zemědělský den

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 16. 05. 2016 | 548 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Cesta gruzínské delegace po úspěšných podnikatelských firmách v MAS Hradecký venkov

Gruzínská delegace složená z představitelů ministerstva zemědělství a místních akčních skupin návštívila firmu Rakyt - Ing. Pavla Cvrčka ze Lhoty pod Libčany, Bonsaicentrum Libčany a pivovar Lindr ve Mžanech. Více v tiskové zprávě.

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1461839994_sb_tiskzprava_gruzinskadelegace_2016_04_k1.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 28. 04. 2016 | 239 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Tisková zpráva k šablonám pro MŠ a ZŠ z území MAS Hradecký venkov_2

Mateřským a základním školám z území MAS byly rozeslány další informace k připravované výzvě na šablony. Více v tiskové zprávě:

www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1461163144_sb_tiskzprava_animace_skoly_2.pdf

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 20. 04. 2016 | 197 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-34 |

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.