| 0-15 | 15-30 | 30-39 |

Seminář pro školy

| Autor: administrator | Vydáno dne 23. 09. 2019 | 2223 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Příklady dobré praxe realizace šablon

Můžete nahlédnout do materiálů, které Vám pomohou se zorientovat v oblasti šablon.

www.nidv.cz/media/materialy/projekty/strategicke_rizeni/Inspiromaty/INSPIROMAT_11_Priklady-dobre-praxe-realizace-sablon.pdf

| Autor: | Vydáno dne 06. 06. 2019 | 1355 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Doplnění k Šablonám II.

Dne 2. dubna 2019 vydalo MŠMT doplnění k Šablonám II., více informací v příloze.
http://www.mashradeckyvenkov.cz/download.php?soubor=555

| Autor: | Vydáno dne 02. 04. 2019 | 2093 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Pro realizátory šablon připravuje OP VVV otázky a odpovědi.

Pro realizátory šablon od června 2018 vybírá Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů obecnějšího charakteru za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP VVV.

opvvv.msmt.cz/aktualita/dotaz-mesice-k-sablonam-unor.htm

| Autor: | Vydáno dne 07. 03. 2019 | 1281 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zpravodaje 2018

Místní akční skupina Hradecký venkov vydala v letošním roce dvě čísla zpravodajů ze své činnosti.

www.mashradeckyvenkov.cz/vyrocni_zpravy_a_zpravodaj.php

| Autor: | Vydáno dne 23. 01. 2019 | 1182 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informační schůzka šablony II

Srdečně zveme na setkání pedagogů. Na informační schůzce  Vás seznámíme s letošními akcemi, průběhem projektu a možnostmi, jak se zapojit. Bude také možné konzultovat svoje projekty a projekty spolupráce mezi školami.

Setkání se uskuteční:

- ve čtvrtek 11. října od 13 hodin na Městském úřadě v Nechnicích

 

| Autor: | Vydáno dne 09. 10. 2018 | 1186 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Šablony II. byly vyhlášeny

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ( OP VVV), realizovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve svých výzvách podporuje digitální vzdělávání. V aktuální výzvě Šablony II nabízí nejen mateřským a základním školám, ale i ZUŠ a volnočasovým zařízením možnost zakoupit pro žáky ICT techniku k rozvíjení digitálních kompetencí. Šablony pro SŠ a VOŠ I umožnily školám zvolit si aktivitu, která cílí na pomoc pedagogům při práci studentů s ICT technikou. Na podporu digitálního vzdělávání byla mimo jiné zaměřena také již ukončená výzva Implementace strategie digitálního vzdělávání I.

Více informací:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv-podporuje-digitalni-vzdelavani-na-skolach

| Autor: | Vydáno dne 07. 06. 2018 | 2018 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Zpráva o pokroku v čerpání šablon

Školy  z   území  Hradeckého  venkova  využily  nabídky  Ministerstva  školství,  mládeže  a tělovýchovy  a   zapojily  se  do  výzvy    ,,PODPORA    ŠKOL    FORMOU    PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO  VYKAZOVÁNÍ“.  V  období  od  23.  června  2016  do  30. června  2017 mohly své žádosti podat školy či školky z obcí Hradeckého venkova.

Zpráva ke stažení: www.mashradeckyvenkov.cz/storage/1521482962_sb_tzsablony.pdf

| Autor: | Vydáno dne 19. 03. 2018 | 1212 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Z výzev OP VVV na šablony je možné pořídit i didaktické pomůcky a IT techniku

Na webu MŠMT byla zveřejněna informace o možnostech nákupu pomůcek a vybavení z výzev OP VVV na tzv. šablony. Informace pochází z Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů a její kompletní znění naleznete na:

www.msmt.cz/uploads/SDV2/Moz_nost_na_kupu_pomu_cek_v_s_ablona_ch_pro_r_editele_s_kol_na_web.pdf

| Autor: | Vydáno dne 21. 11. 2017 | 1231 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Novinky pro realizaci šablon

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) vydal aktualizaci odpovědí na často kladené dotazy k šablonám. Tentokrát se jednalo o rozsáhlejší aktualizaci. V aktualizovaných podsekcích se snadno zorientujete podle nejnovějšího data aktualizace (26. 7. 2017). Tato aktualita je výstupem projektu Strategického řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), jehož realizaci má na starosti NIDV.

 

nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/srp/casto-kladene-otazky-k-sablonam.ep/

| Autor: | Vydáno dne 31. 07. 2017 | 2029 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Aktuální informace k šablonám

 Upozornění pro žadatelé a příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ:
 Na webu MŠMT byla zveřejněna informace týkající se uznatelnosti výstupu personálních šablon v případě pracovní neschopnosti a OČR, která se vztahuje na všechny projekty zjednodušeného vykazování od začátku realizace projektů. Informace jsou uvedeny v dokumentu

Výklad_uznatelnost_PN_personální_šablony.pdf v části Další přílohy u výzvy:

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu 

| Autor: | Vydáno dne 19. 07. 2017 | 2290 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek

Informace ke kontrolám šablon

| Autor: | Vydáno dne 22. 06. 2017 | 1800 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
| 0-15 | 15-30 | 30-39 |

Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.