Možnosti pro příjemce výzev Šablony pro MŠ a ZŠ/Šablony pro SŠ a VOŠ, jak přistoupit k čerpání OČR/PN od 15. dne PN v personálních šablonách

Princip: Ve vykazovaném měsíci nesmí zaměstnanci/pracovníkovi hrazeného ze šablon vzniknout nebo trvat nárok na dávku nemocenského pojištění - tzv. nemocenské u pracovní neschopnosti nebo tzv. ošetřovné u ošetřování člena rodiny. Nemocenské náleží pojištěncům od 15. kalendářního dne trvání PN, ošetřovné náleží pojištěncům od prvního dne OČR. Uznatelné tedy mohou být ty šablony, ve kterých vznikla a/nebo trvala pracovní neschopnost max. 14 dní. V případě OČR nelze uznat šablonu za žádných okolností.

Možnosti řešení:

  1. Pokud pracovník/zaměstnanec čerpá OČR nebo PN od 15. dne v personálních šablonách, může po dobu této OČR/PN pracovat na dané pozici jiný pracovník/zaměstnanec, i kdyby se jednalo pouze o pár dní v daném měsíci. Tento náhradní pracovník/zaměstnanec musí vykázat stejné výstupy jako běžný pracovník/zaměstnanec na této pozici – tj. smlouvu (DPČ, popř. DPP), splnění kvalifikačních požadavků a report. Zároveň je nutné respektovat podmínku stanovenou v personálních šablonách: Úvazek 0,5 (resp. 0,1) na jeden měsíc nelze dělit mezi více osob. To znamená, že obě osoby musí pro daný měsíc (nebo danou dobu v měsíci) doložit smlouvu/dohodu na 0,5  (resp. 0,1) úvazku. Pokud někdo doloží dohodu s uvedením hodin místo úvazku, odpracované hodiny v době, po kterou pracoval, musí odpovídat výši úvazku 0,5, resp. 0,1. Tímto nebude porušena podmínka nedělitelnosti úvazku 0,5 (resp. 0,1) mezi více osob.

 

  1. Pracovník/zaměstnanec v personálních šablonách může OČR nebo PN od 15. dne napracovat, avšak takový měsíc s OČR nebo PN od 15. dne lze nahradit pouze celým novým měsícem práce ve výši úvazku, kterou má uvedenou ve smlouvě (ne pouze počtem dní z OČR nebo PN od 15. dne PN v novém měsíci a sloučit 2 měsíce jako jeden výstup). S ohledem na typ smlouvy (typicky v případě DPČ/DPP) lze na dobu, kdy je pracovník nemocen nebo ošetřuje člena rodiny, nahradit v rámci stejného měsíce „napracováním“ chybějících hodin v jiné části stejného měsíce.

 

  1. Škola bude moci předkládat v personálních šablonách reporty o činnosti i s PN od 15. dne nebo OČR s tím, že tyto šablony budou poměrným způsobem sníženy. Takové reporty budou moci být zahrnuty do zpráv o realizaci až po pokynu poskytovatele dotace v závislosti na provedení plánované úpravy IS KP14+. Toto řešení se týká všech reportů od začátku realizaci projektu.
| Autor: | Vydáno dne 23. 10. 2017 | 1999 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek
2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.