Přílohy k dokladování šablon

Výběr nejdůležitějších informací z přílohy Dokladování výstupů a indikátorů:


Zpráva o realizaci projektu (ZoR projektu) a výstupy se dokládají pouze elektronicky prostřednictvím systému IS KP14+. Poštou se nic nezasílá.

  • Pro dokládání výstupů je možno použít vzory MŠMT příloh připravených pro jednotlivé šablony, viz tabulka níže. Příjemce může využít i vlastní dokumenty. Pokud budou využity vlastní dokumenty, musí obsahovat všechny údaje, které obsahují vzory. Pokud příjemce využije vlastních dokumentů, není nutné je označovat povinnou publicitou OP VVV, a to v případě, že se jedná o dokumenty, které nejsou určeny k informování veřejnosti, nebo pro cílové skupiny o podpořeném projektu. Dokumenty určené k informování veřejnosti jsou v případě dokládání výstupů šablon pouze prezenční listiny, prezentace, letáky apod. (šablony I/3.3. II/4.1 – Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči). Ty musí obsahovat povinnou publicitu vždy. Pokud by ovšem příjemce zveřejňoval některé z výstupů projektu tak, že k nim veřejnost bude mít přístup, musí v takovém případě zveřejněné dokumenty povinnou publicitu obsahovat. Vzory příloh budou zveřejněny u výzvy na webu MŠMT a budou také ke stažení v systému IS KP14+ po založení ZoR projektu. Podrobně o publicitě viz Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (PpŽP ZP), kap. 17.
  • Pro dokumenty, jejichž parametry jsou definované v legislativě ČR či v jiných předpisech (pracovní smlouvy, plány pedagogické podpory, doklady o dosažené kvalifikaci apod.), nejsou vzory ze strany MŠMT připraveny. V tabulce níže jsou opatřeny příznakem „zajišťuje příjemce“.
  • Vzor „cestne_prohlaseni_vsechny_sablony“ je souhrnný vzor pro všechny aktivity vyžadující doložení čestného prohlášení (ČP). Pokud jsou zvoleny a vykazovány aktivity vyžadující ČP, vyplní příjemce pro každou ZoR projektu pouze jedno ČP pro všechny tyto aktivity. V ČP je nutno vybrat všechny aktivity, pro které je ČP dokládáno.
  • Není definován žádný povinný formát ani název přílohy nahrávané do IS KP14+. Doporučujeme používat běžné formáty příloh typu .doc/x, .pdf, .xls/x, .jpeg apod.
  • Přílohy ZoR projektu postačí doložit jako prostou kopii (viz PpŽP ZP, kap. 4) tzn., pokud je na dokumentu vyžadován podpis, může se jednat o běžný „ruční“ podpis. Dokument je následně oskenován a doložen v ZoR projektu. Je samozřejmě možné dokument podepsat i elektronicky.
  • Pracovní smlouva/případně DPČ/DPP) musí kromě náležitostí daných zákoníkem práce obsahovat minimálně následující údaje:

- výši úvazku a název pracovní pozice;
- pracovní náplň;
- registrační číslo a název projektu.

Výše platového ohodnocení není předmětem kontroly.

    • Supervize – smlouva o poskytnutí služeb uzavřené mezi školou a supervizorem (případně pracovní smlouva/DPČ/DPP) musí kromě běžných identifikačních údajů obsahovat minimálně následující údaje:

- registrační číslo a název projektu;
- pracovní náplň/předmět smlouvy.

V případě DPČ/DPP není předmětem kontroly výše úvazku supervizora.

Dále MŠMT nabízí zástupcům MAS možnost účasti na seminářích pro žadatele (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I), které jsou určeny pro mateřské a základní školy nacházejících se na území nepokrytých činností místních akčních skupin. Na těchto informačních seminářích nebude s největší pravděpodobností naplněna jejich kapacita, a tak v případě zájmu je možná účast jednoho zástupce z každé místní akční skupiny v daném kraji.

Podrobné informace  a přílohy ke stažení:

nsmascr.cz/sablony-dotazy/

 

 

| Autor: Iva Horníková | Vydáno dne 10. 01. 2017 | 383 přečtení | Informační e-mailVytisknout článek
Projekty MAS

logo IROP a MMR

logo OPVVV a MŠMT

logo Program rozvoje venkova

logo Královehradecký kraj

Operační program ŽP

Odběr novinek

Banner

2014 © MAS Hradecký venkov
Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.